40 I podignuvši lengere vožahu se po moru, i odriješivši uža na krmama, i raširivši malo jedro prema vjetriću koji duhaše, vožasmo se kraju.
Kopirano
Komentari
40-44

Užad su popustili kad je nastao dan. Tokom dana nasukala se i lađa da oni, koji su bili na njoj, ne bi umrli od straha i da bi videli ispunjenje proroštva. Trebalo bi primetiti da se ubijanje drugog čoveka izvršava dobrovoljno i da sudbina ne može da spreči izvršavanje u...
Više
bistva. Tako su se i vojnici dobrovoljno odlučili na delo ubistva i hteli da mu pristupe; međutim, poslušavši kapetana, odustali su – opet dobrovoljno – od svoje namere. Oni su mogli i da ne poslušaju kapetana, jer ih je bilo mnogo i sila je bila na njihovoj strani.

Međutim, volja i slobodna želja čine ono što hoće i ne čine ono što neće
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga