11 Ali kapetan posluša većma kormanoša i gospodara od lađe negoli Pavlove riječi.
Kopirano
Komentari
11-13

Ali kapetan više verova kormilaru i vlasniku lađe. Kapetan je to učinio s pretpostavkom da bi više trebalo slušati ljude vične plovidbi nego putnika, koji nije iskusan u tom delu. Na taj način, to je bila greška razmišljanja a ne greška sudbine.
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga