1 I kao što bi određeno da idemo u Talijansku, predaše i Pavla i druge neke sužnje kapetanu, po imenu Juliju, od ćesareve čete.
Kopirano
Komentari
1-3

S nama beše Aristarh. To, što je Aristarh bio prisutan i što je Pavlov saputnik, bilo je veoma korisno, jer je trebalo da u Makedoniji izvesti o svemu što se dogodilo Pavlu.

A Julije čovekoljubivo postupajući prema Pavlu. Bilo je sasvim prirodno da vodi i podr...
Više
žava Pavla, kojeg su mučili okovi i strah. Pogledaj, kako pisac ne skriva ni to, da je i Pavlu bila potrebna briga drugih
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga