6 A pošto bi u njih ne više od deset dana, siđe u Ćesariju, i sjutradan sjedavši na sudijnsku stolicu zapovjedi da dovedu Pavla.
Kopirano
Komentari
6-12

Ni Zakonu judejskome… Evo jasnog i otvorenog iskaza: ja sam, kaže Pavle, u svemu ostao čist, nisam sagrešio ni protiv Boga, ni protiv za-kona, ni protiv čoveka, ni protiv crkve (hrama), tj, nikada nisam sramotio judejske hramove, podignute od kamena, iako znam i propovedam ...
Više
da Bog ne obitava u rukotvorenim hramovima. Isto tako, nikada nisam ražalostio savest Judejaca vređajući njihove sveštenike, iako više ne marim za judejske prvosveštenike. Izraz: Ja stojim na sudu ćesarevu, znači: hoću da idem u Rim kod ćesara, i da mi se tamo sudi. Zahtevam to, kaže, od tebe
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga