19 Nego imahu protiv njega nekakva pitanja o svojemu sujevjerju, i o nekakvom Isusu, koji je umro pa Pavle govoraše da je živ.
Kopirano
Komentari
19-24

I o nekom Isusu. Prirodno je što kaže: o nekom Isusu, jer je to bio čovek na vlasti i nije obraćao pažnju na Gospoda.

A ja u nedoumici po ovome sporu… Razmatranje takvog dela ostavilo je sudiju u nedoumici,jer je ta stvar prevazilazila njegovo razumevanje.<...
Više
br />
Do presude Avgustove. Avgustom, isto kao i ćesarem, nazivaju cara; njega nazivaju i gospodarom
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga