1 A Fist onda primivši vlast poslije tri dana iziđe iz Ćesarije u Jerusalim.
Kopirano
Komentari
1-5

Sa Drusilom ženom svojom. Budući Judejka ona se, protivno zakonu, udala za Jelina ili je, možda, iako Judejka, udajom postala Jelinka. Zbog toga je ona, želeći da preobrati muža i da ga učini pridošlicom, i njemu predala svoju veru.

Uplaši se Feliks. Pavlov...
Više
e reči imale su toliku snagu, da se čak i zapovednik uplašio.

Zato Ga je i dozivao često i razgovarao s njim. Vidiš li kakvom istinitošću odiše ono što je napisano? Često je pozivao Pavla, ali ne zato što mu se divio ili što je odobravao njegove reči, nego zato što se nadao da će mu dati novac
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga