5 Jer nađosmo ovoga čovjeka da je kuga, i podiže bunu protiv sviju Jevreja po vasionom svijetu, i da je kolovođa jeresi Nazaretskoj;
Kopirano
Komentari
5-9

Pripadati nazarejcima smatralo se za sramnu stvar; Tertul zato unižava Pavla i s te strane, jer je Nazaret bio ništavan grad. Nazarejce naziva jereticima, kao da je i takva sekta postojala kod Judejaca. Tertul je, međutim, bio Jelin; zato je i besedio i optuživao Pavla.
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga