1 A poslije pet dana siđe poglavar sveštenički Ananija sa starješinama i s ritorom nekijem Tertulom, koji iziđoše pred sudiju protiv Pavla.
Kopirano
Komentari
1-4

U sudnici Irodovoj. Značajno je, da je u Kesariji postojala Irodova sudnica (pretorija).

Koji optužšie Pavla upravniku. Ponovo u rečima nešto nedostaje da bi se iskazala punoća misli, koja bi trebalo da bude sledeća: oni su podneli pisanu tužbu protiv Pavla....
Više


Da pod tobom živimo u velikom miru. Vidiš, kako od samog početka nastoji da pohvalama prikloni sudiju na svoju stranu i kako se trudi da Pavla prikaže kao novatora i buntovnika
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga