9 I postade velika vika, i ustavši književnici od strane farisejske prepirahu se među sobom govoreći: nikakvo zlo ne nalazimo na ovome čovjeku; ako li mu govori duh ili anđeo, da se ne suprotimo Bogu.
Kopirano
Komentari
9-10

Ako li mu pak Govori duh ili anđeo… Nešto nedostaje za punoću misli. Ne znamo, kaže, da li mu duh ili anđeo došaptava sadržaj besede. Ako je to rekao neki od fariseja, onda reči: govori mu duh ili anđeo treba razumeti na sledeći način: evo, on govori o vaskrsenju; o�...
Više
�igledno da mu je duh ili anđeo predao učenje o vaskrsenju.

Pobojavši se zapovednik… Bojao se da ne rastrgnu Pavla, jer je ovaj rekao da je Rimljanin, i on bi dospeo u veliku opasnost zbog toga. Najzad, ugrabili su ga vojnici, ja mislim kao svoje vlasništvo
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga