16 A sin sestre Pavlove čuvši ovu zasjedu dođe i uđe u oko i kaza Pavlu.
Kopirano
Komentari
16-24

A sin sestre Pavlove čuvši za ovu zaveru… Prema Božijem ustrojstvu, dogodilo se da Judejci nisu primetili kako je on mogao da ih čuje. Pavle se ponovo spasava zahvaljujući ljudskoj opreznosti, jer on sve, čak i zapovednika, ostavlja u neizvesnosti, da se stvar ne bi otkr...
Više
ila. Ne bi trebalo osuđivati Pavla zbog toga, što je strahovao od opasnosti. To svedoči jedino o slabosti njegove prirode (jer je bio čovek), i treba da posluži kao pohvala njegovoj volji. Iako se plašio udaraca i smrti, on zbog tog straha nije učinio ništa nedostojno sebe
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga