15 Sad dakle vi sa saborom kažite vojvodi da ga sjutra svede k vama, kao da biste htjeli doznati bolje za njega; a mi smo gotovi da ga ubijemo prije nego se on približi.
Kopirano
Komentari
Zakletvom se zaklesmo. Umesto da kaže: oni su rekli da se odriču vere u Boga, ukoliko ne učine to, što su naumili. Na taj način su, dajući lažno obećanje, pod zakletvom kao varalice; da im je uspelo da ubiju Pavla, oni bi opet bili pod kletvom, kao ubice, ili bi ih Bog predao anatemi.
...
Više
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga