35 A kad bi na basamacima, moraše ga vojnici nositi sile radi naroda.
Kopirano
Komentari
35-38


Šta znači: Uzmi ga? Govori primenjeno na rimski običaj, odnosno: "napadni ga" ili: "izbriši ga,izuzmi ga iz broja živih",jer je kod Judejaca bio običaj da tu rečenicu uzvikuju protiv pravednika, kao što su je uzvikivali i protiv Gospoda: Uzmi ga, tj. "izbriši ga...
Više
iz broja živih".

Nisi li ti onaj Egipćanin? Bio je jedan Egipćanin, buntovnik, varalica i čarobnjak, koji je uvodio nova učenja. Đavo je polaskao sebi nadom da će iskoristiti tog čoveka i da će kako Hrista, tako i apostole predstaviti kao učesnike u toj pobuni, koju su izazvali sledbenici ovog Egipćanina.

Odmetnici (sikari). Judejci su imali tri glavne sekte: fariseje, sadukeje i esene. Eseni su vodili častan život, voleli jedni druge i odlikovali se uzdržanjem. Zbog toga se i nazivaju esenima, odnosno pravednicima, Drugi ih pak nazivaju sikarima, odnosno revniteljima
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga