15 A poslije ovijeh dana spremivši se iziđosmo u Jerusalim.
Kopirano
Komentari
15-19

Izraz: spremismo se znači: uzeli smo sve što je bilo neophodno za put.

A sutradan otide Pavle sa nama Jakovu. Jakov je bio jerusalimski episkop; on je brat Gospodnji, veliki i divljenja dostojan čovek. Pavle im pripoveda šta se dogodilo među neznabošcima, al...
Više
i ne usled slavoljublja, nego u želji da im pokaže čovekoljublje Božije.

Njegovim služenjem, tj. propovedanjem evanđelskog učenja
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga