4 I kad prolažahu po gradovima, predavaše im da drže uredbe koje urediše apostoli i starješine u Jerusalimu.
Kopirano
Komentari
4-12

U tome Gradu ostadosmo nekoliko dana. Učiše ih da drže pravila. Kaže se da čuvaju pravila - ne tajne ova-ploćenja, nego pouku da se čuvaju od idolskih žrtava i krvi, udavljenoga i bluda a što se tiče ustrojstva pravilnog života.

Zabrani im Duh Sveti Govo...
Više
riti reč u Aziji. Zašto im je bilo zabranjeno da propovedaju u Aziji - o tome ne govori. Međutim, o tome da im je bilo zabranjeno govori, i time nas poučava da se povinujemo i da ne tražimo objašnjenje. Time nam pokazuje da su oni često postupali i na ljudski način. Duh zabranjuje apostolima da propovedaju u Aziji i u Vitiniji, jer je predvideo da će tamo-šnjim žiteljima ovladati jeres duhoboraca.

I Pavlu se pokaza viđenje noću: beše neki čovek Makedonac, itd. Pavle ne dobija otkrovenje posred-stvom anđela, kao Filip i Kornilije, nego u viđenju, na način koji je vi-še čovečiji. Tamo gde je lako ubediti, koristi se način koji je više čovečiji, a tamo, gde je potreban veći napor, tamo otkrovenje biva u božan- stvenijem obliku. Treba primetiti da je u tim gradovima s Pavlom bio i Luka. To se vidi odatle, što ovaj drugi (Luka) pominje sebe s prvim (Pa-vlom) i kaže: Gledasmo, odvezosmo se, stigosmo
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga