35 A kad bi dan, poslaše vojvode pandure govoreći: pustite ova dva čovjeka.
Kopirano
Komentari
35-40

A Pavle im reče... I nakon što su to vojvode naredile, Pavle ne izlazi iz tamnice. Međutim, radi pouke Lidiji, prodavačici porfire i ostalima, zastrašujevojvode, da ne bi pomislili da su oslobođeni na nečiju molbu. On čak optužuje vojvode zbog toga što su ih javno izud...
Više
arali - njih, koji ni zbog čega nisu optuženi, i pri tom su rimski građani. Vidiš li da su oni često postupali onako, kako često postupaju obični ljudi? Pavle je to rekao (tj. da su oni rimski građani i da ni zbog čega nisu optuženi) zato, da se ne bi pokazalo da ga oslobađaju kao štetnog i pri tom zbog nečega optuženog čoveka.

Što se tiče tamničara, to je Stefanin kojega Pavle pominje u Prvoj poslanici Korinćanima, kada kaže: A krstih i dom Stefaninov (1. Kor. 1; 16).

A kad izađoše iz tamnice, dođoše Lidiji, i videvši braću utešiše ih, i otidoše. Nije priličilo da ženu, koja im je ukazala gostoprimstvo, ostave u stanju nespokojstva i brige. Bez obzira na nagovor vojvoda, nisu hteli da se udalje a da najpre ne posete prostu ženu i ostale, koje su nazivali braćom.

O, koliko su veliki njihovo smirenje i ljubav
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga