22 I sleže se narod na njih, i vojvode izdriješe im haljine, i zapovjediše da ih šibaju.
Kopirano
Komentari
22-34

Pavlovo delo bilo je da tvori čudesa i da poučava, a u opasnosti je s njim učestvovao i Sila. Znaj, da i demoni znaju da je raspeti Isus višnji Bog a da je Pavle njegov sluga, što je i on sam tvrdio, govoreći: Pavle, sluga Isusa Hrista (Rim. 1; 1).

Odjednom ...
Više
pak nastade veliki zemljotres, tako da se tamnički stražar probudio. Otvorile su se dveri na tamnici, i ono što se dogodilo zaprepastilo ga je.
Sužnji, međutim, nisu to videli, inače bi svi pobegli. Da se tamničaru ne bi učinilo da se to dogodilo samo od sebe, za zemljotresom je usledi-lo da su se dveri otvorile, svedočeći mu o neobičnosti te pojave.

Veruj u Gospoda Isusa Hrista i spašćeš se ti i sav dom tvoj. Pavle se ni u tamnici nije odmarao, nego je i tu pridobio tamničara i učinio ovo porobljavanje korisnim.

I uzevši ih u onaj čas noći, opra imrane. Tamničar im je oprao rane, dok je sam bio opran od grehova.

I radovaše se sa svim domom svojim što je poverovao u Boga, iako ništa nije dobio osim dobrih reči i dobre nade
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga