16 A dogodi se kad iđasmo na molitvu da nas srete jedna robinja koja imaše duh pogađački i vračajući donošaše veliki dobitak svojijem gospodarima.
Kopirano
Komentari
16-21

Koja je imala duha... Kakav je to demon? Nazivaju ga, prema mestu, bogom Pitonom. On je hteo da apostole uvede u iskušenje. Inače to je ona žena Pitija, za koju kažu da je raširenih nogu sedela na Apolonovom tronošcu i da je zli duh, pojavljujući se iz udubljenja koje se ...
Više
nalazilo ispod tronošca, prodirao u nju i dovodio je u zanos. Tada je ona posta-jala mahnita, iz usta joj je izlazila pena, i u stanju takvog zanosa (izbezumljenosti) izgovarala je nepovezane reči.

Ovi su ljudi sluge Boga Višnjega. O, duše nečisti, ako već znaš da oni javljaju put spasenja, zašto se ne udaljiš od njih?

A kad se Pavlu dosadi, tj. kad je postao uznemiren i zabrinut. Zatvorivši joj usta, premda je ona govorila istinu, on nas poučava da ne prihvatamo demone, čak i ako bi izgledalo da oni štite istinu, nego da, naprotiv, prekratimo svaki povod za sablazan i da ne slušamo ništa, što oni govore. Da je Pavle obratio pažnju na svedočenje toga duha, onda bi ovaj duh obmanuo mnoge od verujućih. Zbog toga Pa- vle najpre samo nije prihvatio njegovo svedočenje i odbacio ga je, ne že leći da uveća broj svojih znamenja. Međutim, kako je duh istrajavao, Pavle mu je zapovedio da izađe iz devojke. Prema tome, duh je dejstvovao lukavo, a Pavle mudro.

A kad videše njeni gospodari da iziđe nada njihovog dobitka. Svagda je uzročnik zla - novac. Da bi se obogatili, gospodari ove devojke su želeli da ona bude obuzeta demonom. Pogledaj: oni ni demona ne žele da prepoznaju, jer su obuzeti samo svojom strašću: srebroljubljem. Demon je govorio, da su ovi ljudi sluge Boga Višnjega, dok oni (gospodari) kažu: Ovi ljudi uzbunjuju naš grad. Demon je govorio, da oni javljaju put spasenja, a gospodari ove devojke kažu da oni propovedaju običaje, koje nama ne priliči primati
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga