1 A u Ćesariji bješe jedan čovjek po imenu Kornilije, kapetan od čete koja se zvaše Talijanska.
Kopirano
Komentari
1-8

Taj (Kornilije) nije bio niti Judejac, niti od onih koji su pod zakonom, ali je živeo isto kao i mi. Evo, već je dvoje dostojanstvenika (tj. ljudi koji uživaju počasti) poverovalo (u Hrista), Etiopljankin rizničar (uškopljenik) i ovaj.
Pobožan i bogobojazan sa celim ...
Više
domom svojim. Poslušajmo ovo i mi; mi se ne brinemo ni o svojim ukućanima, a on se brinuo čak i o svojim vojnicima.

Kapetan čete (kohorte) koja se zvaše Italijanska. On predstavlja tog čoveka i daje iscrpne podatke o njemu, da niko ne bi rekao da Pismo greši u odnosu na istoriju. Trebalo bi znati da se četa sastojala od dve stotine vojnika a kustodija od šezdeset.

Vide na javi u viđenju, oko devetog časa dana, anđela Božijega gde uđe k njemu. Vidi anđela da bi u potpunosti uverio Petra. Ili, bolje rečeno, ne nego zbog druge, slabije u veri.

U deveti čas, kad je napustio brige i nalazio se u tišini i spokoju. Budući da istinsko Oko i veliki Sudija zna da su i velika dela bez vere mrtva, On šalje anđela koji rukovodi delima, da bi se ovenčali verom oni što se dobro podvizavaju. Kornelije je zbog viđenja osetio strah, ali umeren, tek da pobudi (njegovu pažnju).

Reči anđela su zatim poništile strah: Molitve tvoje i milostinje tvoje uziđoše na spomen pred Bogom. Zapazi da se milostinja uznosi na najviše nebo (dosl. na nebo nebesa i da se zaustavlja pred samim Carskim prestolom. Obrati pažnju i na anđela: on na početku uzvisuje i uznosi njegove (Kornilijeve) misli ka višnjem, a zatim govori i ono, što kaže u nastavku: I sad pošalji ljude u Jopu i dozovi Simona prozvanoga Petra. On gostuje u nekoga Simona kožara. Da ne bi pošli kod nekoga drugog, on tog čoveka ne određuje samo po imenu, nego i prema mestu (na kojem se nalazi).

Njegova je kuća kod mora. Apostoli su odabirali mesta udaljena od gradova; oni su ljubili pustinju i bezmolvije. Šta ako se dogodi da postoji i drugi Simon kožar? Evo znaka: on živi kod mora. Anđeo nije rekao zašto je potrebno da to učini, kako ga ne bi preispunio radošću.

Dozva dvojicu od ukućana svojih i jednog pobožnog vojnika. Pogledaj, nije uzalud rečeno da su to bili ljudi koji su se stalno nala-zili uz njega.

I kazavši im sve, posla ih u Jopu. Zapazi njegovu skromnost. Nije rekao: "Pozovite mi Petra", nego im je sve ispričao, kako bi gatime podstakao da dođe kod njega. Smatrao je nedoličnim da ga poziva silom svog dostojanstva, i zato je sve ispričao (svojim izaelanicima)
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga