1 U početku bješe riječ, i riječ bješe u Boga, i Bog bješe riječ.
Kopirano
Komentari
Ako je početak prazan i pust, kakvo li će tek biti ono što proizilazi iz njega i dolazi iz njega? Ako je u početku ispred ovih početaka ništa, onda iz ništa može proizaći samo ništa.

Naša ljudska misao koja uopšte misli u kategoriji: početak, trajanje, završetak, ne mož...
Više
e ni o ovetu, ni o biću, ii o postojanju da misli bez početka. Polazeći od sebe kao od prve neposredne stvarnosti svoje ka onome što je na njenome početku ona se prirodom svoga bića mora pitati: šta je početak svih početaka, početak ispred svih početaka, pa i početak same ljudske misli? Jer čim misao ljudska počne da misli, ona već u samom aktu mišljenja ima početak. Tako ima početak i u samom biću, postanju i postojanju svom.

A kada misao ljudska obuhvati ovaj vidljivi svet, ona se s pravom prirodno i logično pita: šta je početak ovome svetu, šta je pre početka ovoga sveta, jer je očigledno da ovaj svet ima početak, kad i ja, misao ljudska, imam početak?

Hristovođena i bogonadahnuta misao Svetog Evanđelista Jovana vida taj prvi početak, prapočetak, početak sviju početaka, sav ispunjen Logosom, Bogom: On je početak, On ispunjuje sav početak, On je „u početku„.

Na početku svega, ispred svih početaka, kao početak i bića, i postojanja, i sveta, i života, stoji Bog Logos: Tvorac svega što je počelo i postojanjem traje. Ovaj Svepočetak je time Svepočetak što nema početka; on je u neprekidnom trajanju; i On daje sile svima počecima u stvorenom svetu da postojanjem traju, i razvijaju se, i odvijaju se u najraznoazrsnije oblike postojanja i zbivanja. Zato je i izrečena botomudra reč koja znači ne samo trajanje već svetrajanje: = beše. Ali ovaj glagol je pusta gramatička shema ako nije ispunjen Logosom = Mudrošću, Rečju, Bogom.

Traga li radoznala ljudoka misao za početkom tog Svepočetka za početkom Logosa, evo njega: „I Logos beše u Boga„. Njegov početak je u Boga, znači: On i nema početka; sav je u Boga, pa ipak samostalan, ipostasno samostalan, ne obezličen nekom obezličujućom pogruženošću u Bogu. Ljudska misao, kada misli o Bogu, ne može drukče a da i početak Njegov ne zamišlja beopočetnim. Za nju je i najprirodnije i najlogičnije da Boga zamišlja beskrajnim i beskonačnim u svakom pogledu, pa i u logledu početka: početkom je On beskrajan, beskonačan, bespočetan. Da, to je jedini bespočetan početak.

Zato je Logos svim bićem Svojim sav „u Boga“; a to znači: sav beskrajan, sa svake strane beskrajan i bezgraničan. Iako je „u Boga„, Logos nije ništa manji od Bšta: sva su božanska savršenstva u Njemu kao i u Bogu, te je i On po svemu i svačemu Bog, i to Bog Logos, zato je i rečeno Duhom Svetim preko svetog tajnovidca i bogovidca: „i Bog beše Logos„.

Znači: Bog Logos je posebna Ličnost u Bogu, drugo Lice Svete Trojice. Tako: u početku ispred svih početaka sgoji i postoji Presveta Trojica. Jer Bog Logos nikada nije odvojen od Boga Oca; On je stalno i večito „u Boga“. On „nema početka“ (1 Jn. 2,19).

Bogomudri Sveti Kirilo Aleksandriski blagovesti: Blaženi Evanđelist Jovan pod početkom označava ovde Boga Oca, da bi se Božanska priroda javila iznad svega, imajući pod svojom vlašću svu tvar. Nema ničeg starijeg od početka.

Upotrebljena reč „beše“ označava prevečni početak Boga Logosa, i vodi misao čovekovu ka dubokom nepostižnom, neizrecivom i vanvremenom rođenju. Evanđelist blagovesti: „I Logos beše u Boga„, i time ukazuje na Ipostas Boga Oca i na Ipostas Boga Sina
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga