55 A on okrenuvši se zaprijeti im i reče: ne znate kakvoga ste vi duha;
Kopirano
Komentari
Kako se odnositi prema onima koji ne veruju, koji ne ispovedaju Gospoda? Isto onako kako se Gospod postavio prema selu koje ga nije primilo. Pokazujući mnogo žara, mladalačka revnost je htela da sa neba na njih siđe oganj. Međutim, Gospod je zadržavao: Ne znate kakvog ste vi duha… Gospod Spa...
Više
sitelj nije ništa uradio onima koji ga nisu primili (iako prihvatiti Njega znači prihvatiti spasenje). Obišavši ih, On je pošao u drugo selo (Lk.9,55-56). Njih je ostavio sebi samima. Tako i sada treba činiti. Pusti neverujuće da idu svojim putem, a verujuće svojim. Bog je Onaj koji će sve rasporediti u svoje vreme. Za njih se treba moliti i treba ih žaliti. Treba želeti da i oni poznaju istinu i tražiti priliku da im se pomene o njoj. Međutim, kada glasno stanu da napadaju istinu, treba im dati odgovor sa ljubavlju i poukom. I to je dovoljno
Sv. Teofan Zatvornik
Sv. Teofan Zatvornik
(1815 - 1894)
Analiza
Pretraga