48 I reče im: koji primi ovo dijete u ime moje, mene prima; i koji mene prima, prima onoga koji me je poslao; jer koji je najmanji među vama on je veliki.
Kopirano
Komentari
Onaj koji ga je poslao jeste Bog. Prema tome, ko ispoveda Gospoda, ispoveda Boga. Ko, pak, Njega ne ispoveda, ni Boga ne ispoveda. Reći ćeš: „Ja ispovedam Hrista kao velikog, premudrog, svečovečanskog učitelja“. Ne! Ispovedaj ga onako kako je On sam o sebi govorio. On govori da su On i Ota...
Više
c jedno, da su Lica jedne Božanske suštine, osobena, ali jednočasna i saprestolna. Onaj ko ga ne ispoveda na taj način, ma kako ga inače veličao, jednak je onome koji ga uopšte ne ispoveda. A ko Njega ne ispoveda, ne ispoveda ni Oca, ne ispoveda ni Boga. Ma kakvim se bogopoštovaocem pokazivao, ti ne poštuješ Boga ukoliko ne ispovedaš Gospoda Isusa Hrista za Sina Božijeg jedinorodnog, koji se radi nas ovaplotio i koji nas je svojom krsnom smrću spasao. Nije svejedno kakvog Boga ispovedamo, niti je samo ispovedanje dovoljno. Oni koji se poklanjaju suncu i zvezdama ili nekim izmišljenim predmetima, ne nazivaju se bogopoštovaocima zato što poštuju nešto što nije Bog. Ni onaj ko ne ispoveda Gospoda nije b
Sv. Teofan Zatvornik
Sv. Teofan Zatvornik
(1815 - 1894)
Analiza
Pretraga