1 I približavahu se k njemu svi carinici i grješnici da ga čuju.
Kopirano
Komentari
1-10

Priča o zalutaloj ovci i izgubljenoj drahmi (Lk.15,1-10). Kako je samo veliko milosrđe Gospodnje prema nama grešnima! On ostavlja sve ispravne i okreće se ka neispravnim, kako bi ih ispravio. On ih sam traži. Našavši ih, sam se raduje i poziva sve nebo da se raduje sa Njim...
Više
. A kako On traži? Zar On ne zna gde smo mi koji smo odstupili od Njega? Zna i vidi sve! Međutim, kada bi se čitava stvar sastojala samo u tome da On uzme grešnika i prinese ka pravednima, svi grešnici bi istog trenutka bili među pravednima. Potrebno je prethodno privoleti ih na pokajanje, kako bi obraćenje i vraćanje ka Bogu bilo slobodno. To se, pak, ne može učiniti zapovešću ili bilo kakvom spoljašnjom naredbom. Gospod ište grešnika tako što ga navodi na pokajanje. On sve ustrojava tako da grešnik stiče priliku da se urazumi i da vidi bezdan ka kome stremi, te da se vrati nazad. U tom smislu su usmerene sve okolnosti života, svi susreti sa trenucima gorčine i radosti, čak i reči i pogledi. Unutrašnja dejstva Božija kroz savest i druga ispravna osećanja koja leže u srcu, nikad ne prestaju. Šta se sve čini radi obraćenja grešnika na put vrline! Pa ipak, oni i dalje ostaju grešnici!.. Neprijatelj navlači mrak na oči i njima se čini da nema problema, i da će sve proći. Ukoliko se i zabrinu, oni govore: „Sutra ću prekinuti sa rđavim“, da bi zatim i dalje ostali u istom stanju. Tako prolazi dan za danom. Ravnodušnost za spasenje sve više raste. Još malo i ona će prerasti u okorelost u grehu. Da li će tada doći do obraćenja? Ko zna
Sv. Teofan Zatvornik
Sv. Teofan Zatvornik
(1815 - 1894)
Analiza
Pretraga