37 Tada reče učenicima svojijem: žetve je mnogo, a poslenika malo.
Kopirano
Komentari
37-38

„Žetvom“ naziva narod kome je bilo potrebno iscelenje, a „poslenicima“ one koji su dužni da ga poučavaju, a takvih tada nije bilo u Izrailju. „Gospodar žetve“ je sam Hristos koji je Gospodar proroka i apostola. To se vidi kada izabira dvanaestoricu, a da to ne tr...
Više
aži od Boga. Počuj, dakle, šta kaže: (10:1
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga