36 A gledajući ljude sažali mu se, jer bijahu smeteni i rasijani kao ovce bez pastira.
Kopirano
Komentari
Oni nisu imali pastira, jer njihove vođe ne samo da ih nisu ispravljale već su ih kvarile. Pravi se pastir poznaje po saosećanju i samilosti prema svome stadu.
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga