32 Kad oni pak iziđu, gle, dovedoše k njemu čovjeka nijema i bijesna.
Kopirano
Komentari
32-33

To nije bila prirodna bolest, već od demona. Zato ga i dovode drugi. Sam bolesnik nije mogao da prizove Isusa, jer mu je demon vezao jezik. Otuda Gospod i ne traži veru od njega, već ga odmah isceljuje, isterujući demona koji mu je onemogućio govor.

I divlja...
Više
še se narod govoreći: Nikada se to nije vidjelo u Izrailju.

Narod se divio Hristu uzdižući Ga iznad proroka i patrijaraha, jer je On isceljivao sa vlašću, za razliku od onih koji su to činili molitvom Bogu. Pogledajmo šta su na to rekli fariseji: (34
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga