28 A kad dođe u kuću, pristupiše k njemu slijepci, i reče im Isus: vjerujete li da mogu to učiniti? A oni mu rekoše: da, Gospode.
Kopirano
Komentari
Dopušta da slepci idu za Njim sve do kuće, kako bi pokazao njihovu čvrstu veru i tako posramio Jevreje. Pita ih da li veruju kako bi nas naučio da se verom može sve postići.
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga