25 A kad istjera ljude, uđe, i uhvati je za ruku, i usta djevojka.
Kopirano
Komentari
25-26

Hristos nije činio čudesa u gužvi i metežu. Devojčicu uzima za ruku da bi joj dao snagu. I tebe, umrtvljenog gresima, Gospod će takođe vaskrsnuti kada odagna gužvu i pometnju i uzme te za ruku delatnog podviga.
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga