23 I došavši Isus u dom knežev i vidjevši svirače i ljude zabunjene
Kopirano
Komentari
23-24

Budući da je devojka bila neudata, za njom su tugovali uz svadbene frule, što je bilo protivno Zakonu. Gospod je rekao da spava zato što je za Njega, koji je lako mogao vaskrsnuti devojčicu, smrt bila kao san. Nemoj se čuditi što su Mu se podsmevali, jer to još više potv...
Više
rđuje čudo, pošto je On vaskrsao devojčicu koja je zaista bila umrla. Svi prisutni su tako posvedočili da je ona bila mrtva, kako kasnije niko ne bi mogao da kaže da je ona samo izgubila svest
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga