16 Jer niko ne meće nove zakrpe na staru haljinu; jer će zakrpa odadrijeti od haljine, i gora će rupa biti.
Kopirano
Komentari
16-17

Moji učenici još nisu ojačali“, kaže, „potrebno im je snishoditi i ne opterećivati ih teškim bremenom zapovesti“. Isus je ovo rekao da bi i učenike naučio da sami budu snishodljivi kada kasnije budu učili celu vaseljenu. „Zakrpe“ i „vino novo“ označavaju ...
Više
post, a „stara haljina“ i „mehovi stari“ su slabost učečnika
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga