6 Ne dajte svetinje psima; niti mećite bisera svojega pred svinje, da ga ne pogaze nogama svojima, i vrativši se ne rastrgnu vas.
Kopirano
Komentari
„Psi“ su nevernici, a „svinje“ vernici koji vode nečist i sraman život. Zato ne treba pričati o tajnama vere pred nevernicima, niti govoriti prekrasne i skupocene reči bogoslovlja pred nečistima. „Svinje“ će prezreti i pogaziti ono što smo rekli, a „psi“ će se okrenuti i rast...
Više
rgnuti nas. To rade takozvani filosofi, jer kada čuju da je Bog raspet, rastržu nas svojim silogizmima, mudrujući da tako nešto nije moguće.
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga