15 Čuvajte se od lažnijeh proroka, koji dolaze k vama u odijelu ovčijemu, a unutra su vuci grabljivi.
Kopirano
Komentari
Jeretici su lukavi i varalice, i zato Gospod kaže: „Čuvajte se!“ Oni govore slatkim rečima i pretvaraju se da žive časno, ali u tome i leži zamka. „Odelo ovčije“ je krotost u koju se oni preoblače kako bi nam laskali i prevarili nas.
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga