14 Kao što su uska vrata i tijesan put što vode u život, i malo ih je koji ga nalaze.
Kopirano
Komentari
Ove reči izražavaju čuđenje, kao da govori: „Avaj, kako je tesan taj put.“ Ali, kako to da Gospod na drugom mestu kaže: „Moje breme je lako“? Ono je zaista lako, ako imamo u vidu nagrade koje nas čekaju.
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga