12 Sve dakle što hoćete da čine vama ljudi, činite i vi njima: jer je to zakon i proroci.
Kopirano
Komentari
Ukratko nam pokazuje put ka vrlini. Mi, ljudi, sami po sebi znamo kako treba da se ponašamo prema svojim bližnjim. Ako želiš da ti drugi čine dobro, čini i ti njima dobro. Ako želiš da te tvoji neprijatelji vole, voli i ti njih, jer nas Zakon Božji i Proroci uče isto ono što nam nalaže i...
Više
prirodni zakon.
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga