11 Kad dakle vi, zli budući, umijete dare dobre davati djeci svojoj, koliko će više otac vaš nebeski dati dobra onima koji ga mole?
Kopirano
Komentari
Ljude naziva zlim, upoređujući ih sa sve dobrim Bogom. Naša je priroda dobra, jer je Bog takvu stvorio, ali zli postajemo svojom slobodnom voljom.
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga