22 A oni taj čas ostaviše lađu i oca svojega i za njim otidoše.
Kopirano
Komentari
Izgleda da Zevedej nije poverovao i zato su ga ostavili. Vidiš li, dakle, kada deca treba da ostave svoje roditelje? Onda kada ih oni ometaju u vrlini i bogopoštovanju. Videvši prvu dvojicu kako odlaze za Hristom, i Jakov i Jovan su se ugledali na njih i krenuli za Gospodom.
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga