21 I otišavši odatle vidje druga dva brata, Jakova Zevedejeva, i Jovana brata njegova, u lađi sa Zevedejem ocem njihovijem gdje krpe mreže svoje, i pozva ih.
Kopirano
Komentari
"I otišavši odatle, vidje druga dva brata, Jakova Zevedejeva, i Jovana brata njegova, u lađi sa Zevedejem, ocem njihovim."

Velika je vrlina kada se deca brinu o svojim roditeljima u njihovoj starosti i kada se hrane od svog poštenog truda.

"Gdje krpe mreže svoje,...
Više
i pozva ih."

Bili su siromašni i pošto nisu mogli da kupe nove mreže, krpili su stare
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga