16 Ljudi koji sjede u tami, vidješe vidjelo veliko, i onima što sjede na strani i u sjenu smrtnome, zasvijetli vidjelo.
Kopirano
Komentari
„Svetlost velika“ je Evanđelje. I (starozavetni) Zakon je takođe bio svetlost, ali mala. „Sena smrti“ je greh, jer je greh slika i prilika smrti. Kao što smrt obuzima telo, tako i greh obuzima dušu. Svetlost nam je zasijala, ne zato što smo je tražili, već nam se ona sama javila kao d...
Više
a nas je progonila
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga