13 I ostavivši Nazaret dođe i namjesti se u Kapernaumu primorskome na međi Zavulonovoj i Neftalimovoj,
Kopirano
Komentari
Nastanjuje se u Kapernaumu, koji u prevodu znači „dom utehe“ jer je Hristos sišao s neba da bi od neznabožačkih naroda načinio dom Duha Utešitelja – (Crkvu). Zavulon znači „noćni“, a Neftalim „širina“. Tako je i život neznabožaca bio mračan i širok, jer nisu išli uskim pu...
Više
tem, nego putem koji vodi u propast
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga