11 Ja dakle kršćavam vas vodom za pokajanje; a onaj što ide za mnom, jači je od mene; ja nijesam dostojan njemu obuće ponijeti; on će vas krstiti Duhom svetijem i ognjem.
Kopirano
Komentari
"Ja vas krštavam vodom za pokajanje; a onaj što dolazi za mnom , jači je od mene."

Prvo im je rekao: „Rađajte rod“, a sada im pokazuje kakav rod – da veruju u Onoga koji dolazi za njim, jer je za njim došao Hristos. Kao što se Hristos rodio samo šest meseci posle Jovana, ...
Više
tako se isto (nakon šest meseci) posle Jovana i pojavio pred ljudima. Prvo se, dakle, pojavio Preteča, a tek onda je došao Hristos, za koga je Jovan svedočio.

"Ja nisam dostojan njemu obuće ponijeti."

„Ja nisam“, kaže „čak ni najmanji od Njegovih sluga, da bi Mu poneo obuću.“ Pod „obućom“ se podrazumevaju dva silaska Gospodnja. Prvo sa neba na zemlju, i drugo sa zemlje u ad. „Obuća“ označava kožu tela i umrtvljenje. Preteča, dakle, ne može da „ponese“ tajnu ova dva silaska, to jest, nije u stanju da razume kako su se ona desila.

"On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem."

To jest, obilno će izliti na vas blagodatne darove Duha. „Moje krštenje“, govori Jovan, „ne daje ni blagodat Duha Svetoga, ni opraštaj grehova, ali On će vam oprostiti (grehove) i dati Duha u izobilju.�
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga