9 A kad iđahu da jave učenicima njegovijem, i gle, srete ih Isus govoreći: zdravo! A one pristupivši uhvatiše se za noge njegove i pokloniše mu se.
Kopirano
Komentari
9-10

Isus kaže ženama „Radujte se!“ Budući da je ženski rod bio osuđen na tugu, Gospod je Svojim Vaskrsenjem ženskom rodu doneo radost i blagoslovio ga. Zato su se one s krajnjim poštovanjem i strahom uhvatile za Njegove noge, ne usuđujući se u svome blagočešću dodirnu...
Više
ti drugog dela Njegovog tela osim Njegovih udova. Neki kažu da su se one namerno uhvatile za Njegove noge, kako bi saznale da li je zaista vaskrsnuo i da nije priviđenje ili duh, jer su posumnjale da je to duh. Ove dve Marije su se, dakle, uhvatile za Njegove noge, dok je, po Jovanu, Marija Magdalina pokušala da Ga dodirne u želji da zauvek ostane s Njim kao i pre, ali joj to nije bilo dopušteno. Možda joj nije bilo dozvoljeno da dodirne Isusa, kako kaže Jovan, zato što je bila suviše znatiželjna. Budući da je već dodirnula Njegove noge, kako kaže Matej, kakva je bila potreba da Ga opet dodiruje? Zato je zbog svoje suvišne znatiželje i zadržana na odstojanju
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga