19 Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih va ime oca i sina i svetoga Duha,
Kopirano
Komentari
Ispovedamo, pak, jedno krštenje za oproštenje grehova i za život večni: jer krštenje objavljuje smrt Gospodnju. Kroz krštenje, dakle, bivamo pogrebeni zajedno sa Gospodom (Rim 6:4), kao što veli božanski Apostol. Naime, kao što se smrt Gospodnja jedanput odigrala, tako se jedanput treba i k...
Više
rstiti, a krstiti se treba, prema reči Gospodnjoj, "u ime Oca i Sina i Svetoga Duha", koji nas poučava da ispovedamo veru u Oca i Sina i Svetoga Duha. Stoga, dakle, oni koji su kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, i koji su naučeni da je jedna priroda božanstva u tri ipostasi, te se nanovo krštavaju, oni iznova razapinju Hrista, kao što kaže božanski Apostol (Jn. 20:17). A one koji nisu kršteni u ime Svete Trojice, njih valaj nanovo kristiti.
Sv. Jovan Damaskin
Sv. Jovan Damaskin
(675 - 749)
Analiza
Pretraga