11 A kad iđahu, gle, neki od stražara dođoše u grad i javiše glavarima svešteničkijem sve što se dogodilo.
Kopirano
Komentari
11-15

Straža je o svemu izvestila (prvosveštenike): da se desio zemljotres, da se kamen iznenada odvalio i da su oni prestrašeni obamrli. Međutim, Jevreje nisu posramila ni čuda pri Stradanju Gospodnjem, a kamoli čudesni događaji na grobu o kojim su im posvedočili vojnici. Ume...
Više
sto toga, zarazili su vojnike svojom vlastitom strašću srebroljublja, nagovarajući ih da kažu ono što je krajnje nečastivo i bezumno – da je Gospod ukraden. Kako su, o bezumnici, mogli da Ga ukradu učenici koji su se u strahu bili zatvorili, i uopšte se nisu usuđivali da izađu napolje? Kako bi, da su Ga ukrali, kasnije postradali za Njega, propovedajući da je vaskrsao i zbog laži bili isečeni na komade
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga