4 I odgovarajući Isus reče im: čuvajte se da vas ko ne prevari.
Kopirano
Komentari
4-5

„Mnogi će“, kaže, „doći i proglasiti sebe za Hrista.“ Još je Dositej Samarjanin govorio „Ja sam prorok koga je predskazao Mojsej“, dok je Simon Samarjanin sebe nazivao „velikom silom Božjom.“
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga