34 Zaista vam kažem: ovaj naraštaj neće proći dok se ovo sve ne zbude.
Kopirano
Komentari
34-35

Ovde ne govori o „naraštaju“ koji je tada živeo, već o rodu svih vernika, kao da kaže: „Neće nestati vernih, dok se sve ovo ne zbude.“ Ali, kada čujete za gladi i pomore nemojte misliti da će rod vernih usled ovih nedaća izumreti, već znajte da će on preživeti...
Više
i nikakvo ga zlo neće savladati. Neki su razumeli da se reči „sve ovo“ odnose samo na pad Jerusalima a ne i na drugi dolazak Gospodnji, pa su ih ovako protumačili: „Neće proći ovaj naraštaj, dakle, naraštaj vas apostola, dok ne vidi propast Jerusalima.“ Potvrđujući ono što je rečeno, Gospod kaže da će pre nebo i zemlja, te čvrste i nepokretne stihije nestati, nego li se Njegove reči pokazati lažnim
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga