31 I poslaće anđele svoje s velikijem glasom trubnijem; i sabraće izbrane njegove od četiri vjetra, od kraja do kraja nebesa.
Kopirano
Komentari
Poslaće anđele da saberu svete i vaskrsle iz mrtvih kako bi Ga susreli u oblacima. Gospod im zaista čini čast, jer ih zove preko anđela. Iako Pavle kaže da će biti uzneseni na oblacima, on ne protivreči ovim rečima, jer će oni biti uzneseni na oblacima tek kada ih anđeli prethodno saberu....
Više
Tada će se začuti „glas trubni“ radi većeg straha
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga