20 Nego se molite Bogu da ne bude bježan vaša u zimu ni u subotu;
Kopirano
Komentari
Ovo je rekao Jevrejima u ime apostola, jer će u to vreme apostoli već biti van Jerusalima. Dakle, Jevrejima govori da se mole da bežanje njihovo ne bude u zimu, jer zbog vremenskih poteškoća neće moći pobeći, ali ni u subotu, kada će se po Zakonu odmarati i neće se usuditi da beže. Ove re...
Više
či možeš razumeti i na drugi način: treba se, dakle, moliti da naš „beg“ iz ovoga života, to jest kraj života, ne bude u „subotu“, kada ne činimo dobra dela, niti u „zimu“, u vreme nerađanja plodova (vrline), već u spokoju duše i miru
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga