14 I propovjediće se ovo jevanđelje o carstvu po svemu svijetu za svjedočanstvo svijem narodima. I tada će doći pošljedak.
Kopirano
Komentari
14

Niko vas neće zaustaviti na putu propovedi, budite hrabri. Evanđelje će biti propovedano svim narodima za svedočanstvo, to jest, na prekor i osudu onih koji nisu poverovali, i tada će doći kraj, ne sveta, već Jerusalima. Prema tome, Evanđelje će biti propovedano do pada Je...
Više
rusalima. Zato i apostol Pavle govori o Evanđelju „koje je propovedano svoj tvari pod nebom“. Da govori o kraju Jerusalima, jasno je iz onoga što sledi, jer kaže
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga