8 Tada reče slugama svojima: svadba je dakle gotova, a zvanice ne biše dostojne.
Kopirano
Komentari
8-10

Pošto ih starije sluge, Mojsej i proroci, nisu ubedili, Gospod šalje druge sluge, apostole, da pozovu* neznabošce koji nisu išli putem istine, već su lutali, ra-zjedinjeni i rasejani po mnogim putevima svetske mudrosti. U stvari, oni su se mogli naći po „raskršćima“, ...
Više
u velikoj zabludi i neznanju. Živeli su u međusobnoj neslozi jer nisu išli putem istine, već sporednim putevima nečastivih učenja koja su propovedali. Oni se čak nisu slagali ni u tim učenjima, jer su jedni učili ovako, a drugi onako. Možda je ipak bolje razumeti ove reči na sledeći način: „Put“ je život i način života svakog čoveka, a „raskršća“ su (razna) učenja. Neznabožački Jelini su išli putevima nečastivih, to jest, vodili su život dostojan svake osude i u takvom nečastivom načinu života skrenuli su u bezbožna učenja, nazivajući besramne bogove pokroviteljima svojih strasti. Kada su, međutim, apostoli iz Jerusalima izišli među neznabošce, sve su ih sakupili, i „zle“ i „dobre“, to jest, one ispunjene svakim nevaljalstvom i one koji su bili manje pokvareni od njih, koje zato u poređenju s prvim Gospod naziva „dobrim“
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga