29 I kad je izlazio iz Jerihona za njim ide narod mnogi.
Kopirano
Komentari
29-34

Do slepaca su bile došle glasine o Gospodu, i zato, kada su čuli da prolazi putem, iskoristili su priliku, poverovavši da je Isus od semena Davidova po telu i da ih može isceliti. Njihova vera je bila toliko jaka da nisu ućutali ni onda kada su im pretili, već su još glas...
Više
nije povikali. Zato ih On ne pita da li imaju vere, već odmah šta žele, kako niko ne bi pomislio su jedno želeli, a On im drugo dao. Gospod pokazuje da nisu vikali da bi dobili srebrenjak, već da budu isceljeni. Svojim dodirom ih isceljuje kako bismo i mi naučili da je svaki ud Njegovog svetog tela životvorni ud Božji. Iako Luka i Marko pominju samo jednog slepca, oni, ipak, ne protivreče Mateju, jer su pomenuli ono što su smatrali važnijim. Drugo objašnjenje jeste da Luka govori kako je Hristos iscelio jednog slepca pre nego što je ušao u Jerihon, dok Marko pominje drugo iscelenje, kada je Gospod već izašao iz grada. Da bi sažeo priču, Matej u jednom događaju obuhvata oba slučaja.

Pod „slepcima“ razumi neznabošce koje je Gospod iscelio uz put, jer On nije bio došao radi neznabožaca, već radi sinova Izrailjevih. Kao što su slepci po čuvenju saznali za Isusa, tako su i neznabošci po čuvenju poverovali. Oni koji su pretili slepcima, govoreći im da ne pominju ime Isusovo jesu carevi-progonitelji (hrišćana). Oni su pokušali da ućutkaju Crkvu, ali je Ona još glasnije ispovedala ime Hristovo. Zato je i isceljena i još jasnije gleda svetlost istine i ide za Hristom podražavajući Mu svojim životom
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga