21 Reče mu Isus: ako hoćeš savršen da budeš, idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima; i imaćeš blago na nebu; pa hajde za mnom.
Kopirano
Komentari
21-22

„Sve, dakle, što kažeš da si sačuvao, postigao si judejstvujući (ispunjavajući samo slovo Zakona). Ali, ako želiš da budeš savršen, to jest Moj učenik i hrišćanin, idi i prodaj sve što imaš i sve razdaj, ništa ne zadržavajući za sebe pod izgovorom da bi staln...
Više
o mogao da daješ milostinju.“ Nije mu rekao „davaj milostinju siromasima“, već „podaj“ jednom za svagda i nagotuj. Ali pošto ima onih koji daju milostinju, a pritom vode život pun svake nečistote, dodaje: „Pa hajde za mnom“, što znači: steci i sve druge vrline. Ipak, mladić se ožalostio, jer iako je želeo večni život i „zemlja“ njegovog srca beše duboka i plodna, gušilo ga je „trnje“ bogatstva, jer „imađaše“, kako kaže, „mnoga imanja“. Onoga čoveka koji malo ima, to malo ničim ne sputava, dok su okovi većeg bogatstva mnogo jači. Dok je razgovarao s bogatim mladićem, Gospod mu je rekao da će imati blago na nebu jer je ovaj bio srebroljubiv
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga